Spring til indhold
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Afhjælpningsperiode:
SEKTION 1. Selvrisiko
Fredet ejendom? (Hvis ja, kontakt Faro på 4357 5114)
Skal policen udvides til at omfatte brand og storm?
Dækning af skade på bestående bygning/løsøre:
Selvrisiko
Skal policen udvides til at omfatte brand og storm for tilbygningen?
SEKTION 2. Selvrisiko
Drifttabsperiode:
Selvrisiko (Altid samme som i SEKTION 1.)
Ramme og spunsning:
Pilotering:
Nedbrydning:
Sprængning:
Underboring:
Jordraketter:
Varmt arbejde:
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Afhjælpningsperiode:
SEKTION 1. Selvrisiko
Fredet ejendom? (Hvis ja, kontakt Faro på 4357 5114)
Skal policen udvides til at omfatte brand og storm?
Dækning af skade på bestående bygning/løsøre:
Selvrisiko
Skal policen udvides til at omfatte brand og storm for tilbygningen?
SEKTION 2. Selvrisiko
Drifttabsperiode:
Selvrisiko (Altid samme som i SEKTION 1.)
Ramme og spunsning:
Pilotering:
Nedbrydning:
Sprængning:
Underboring:
Jordraketter:
Varmt arbejde: