Spring til indhold

Netbankforsikring

Netbanken er en naturlig del af en virksomheds hverdag. Dækker din netbanksindbrud! Det gør vi med en Netbankforsikring. Hvis jeres netbank bliver hacket via jeres it-systemer, så er I som virksomhed ikke dækket via banken for det økonomiske tab, som et indbrud kan medføre. Vores netbankforsikring dækker det økonomiske tab. Hacking og netbanksindbrud er et stigende problem for virksomheder. For at dække din virksomhed ind på den bedste, tilbyder vi en af markeds mest fleksible og konkurrence dygtige netbanksforsikringer. Vi skræddersyer til alle typer af virksomheder, fra enkeltmandsvirksomheder til større multinationale selskaber.

Hvilken form for forsikring er der tale om?

Tab fra hackerangreb og computervirus spreder sig mere og mere blandt traditionelle forsikringsbegivenheder som brand, tyveri og vandskader. Faro Underwriters har i samarbejde med forsikringsspecialisten RiskPoint lanceret en forsikring, der fjerner denne risiko fra din virksomhed.

Bekymring om netbankssikkerhed

Stort set alle virksomheder i Danmark har i dag en Netbankskonto. Mange ledere og virksomhedsejere er bekymrede for deres netbank sikkerhed. Hacking og indbrud i netbankskonti har ført til mange tilfælde af økonomiske tab i danske virksomheder på tværs af virksomhedstyper i hele landet. Indbrud i netbankskonti vil typisk ikke blive dækket af virksomhedens pengeinstitut med undtagelse for indbrud som skyldes beviselige fejl hos pengeinstituttet.

Hvad dækker den?

  • Forsikring dækker sikredes direkte tab ved netbanksindbrud. Ved netbanksindbrud menes elektronisk tyveri af sikredes penge, sol følge af uautoriseret overførsel foretaget af tredjemand via sikredes netværk.
  • Dækker både indestående og trækningsret på netbankskonti.
  • Dækker sikredes udgifter til at fastslå størrelsen af tab ved netbanksindbrud.

Hvad dækker den ikke?

For et fuldt overblik over hvad forsikringen ikke dækker henvises til forsikringsvilkårene. De typiske undtagelser kan ses nedenfor.

Forsikringen dækker ikke krav der skyldes:

  • Indirekte tab eller følgetab.
  • Tyveri af sikredes penge og/eller værdipapirer, som skyldes fejl i pengeinstituttet, og/eller handlinger og undladelser hos pengeinstituttets ansatte, og/eller sikredes ansatte eller personer med autoriseret adgang til sikredes netværk.

Hvor er jeg dækket?

Forsikringen kan tegnes til rejser i hele verden. Forsikringen gælder i det geografiske område, som fremgår af forsikringspolicen. Det kan være et eller flere af følgende: Bopælsland, Norden, Europa eller Verden.

Hvilken forpligtelser har jeg?

Virksomhederne skal sikre sig at de risikooplysninger der er afgivet i forbindelse med tilbudsafgivelse er korrekte og fyldestgørende.
Skader skal anmelde snarest muligt til RiskPoint i tilfælde af krav mod sikrede.

Grunddækning:

  • Økonomiske tab efter et netbankindbrud på mellem 1 mio. kr. og op til 25 mio. kr.
  • Jeres konti i alle danske pengeinstitutter. 
  • Dækning ved netbanksindbrud fra computere, tablets og mobiltelefoner.
  • Hjælp og rådgivning, så netbankindbrud og anden it-kriminalitet undgås i fremtiden
  • Hjælp og vejledning, hvis uheldet er ude, og der sker misbrug af jeres virksomhedsoplysninger