Spring til indhold

Cyberriskforsikring

Ingen plads til unødvendige bekymringer derfor tilbyder Faro en Cyberriskforsikring. Med en cyberriskforsikring er du beskyttet i mod:

 • Drifttab
 • Medieansvar
 • Tab af egen data
 • Ansvar for tab af personfølsomme oplysninger
 • Ansvar for netværkssikkerhed
 • Afpresning

Cyberforsikring

Cyberrisici er i stigende grad  kommet i fokus for virksomheder på grund af teknisk innovation og øget afhængighed af internettet og digitalt udstyr. internettet er i højere grad blevet en attraktiv kanal for kriminelle. Uanset om disse risici resulterer i tab af fortrolige eller personlige data eller i forretningsprocesser, der afbrydes eller hæmmes af ransomware, DDoS -angreb osv., Er betydelige økonomiske tab ofte konsekvensen.

Hvorfor tegne en Cyberforsikering

Virksomheder, som er afhængige af IT-hardware med online lagring af følsomme data, til at gennemføre handler eller til styring af produktion mv, er i særlig høj grad eksponerede overfor cyberangreb. Risikoen for Cyberkriminalitet har ændret sig væsentligt de seneste år, og risikoen for hacking, virus og andre Cyberangreb mod virksomhedens data er steget markant. Med en Cyberforsikring er virksomheden sikret professionel IT-support til hjælp med at minimere skadevirkningerne efter et dataindbrud.

Erstatningsansvar efter et cyberangreb?

Virksomheder der gemmer personfølsomme oplysninger eller fortrolige data om andre virksomheder, kan i tilfælde af uautoriseret læk af disse data, risikere at ifalde et erstatningskrav fra virksomheden eller personer hvis data blev stjålet. Sådanne erstatningskrav ville blive dækket af en cyberforsikring.

Hvad kan der ske ved cyberangreb?

I tilfælde af cyberangreb kan der opstå en lang række omkostninger og skader fra kun én begivenhed, såsom: Økonomiske tab ved forretningsafbrydelser, Datagendannelsesomkostninger, Beskyttelsesomkostninger til privatlivets fred, Ansvar for beskyttelse af personlige oplysninger og sikkerhed, Cyber -afpresning ved ransomware, Omdømmeskade m.fl. Forsikringsdækningen kan udløses ved forsikredes første mistanke og yde førstehjælp via en cyber -nødtelefon. Efterfølgende dækker forsikringen næsten alle relaterede omkostninger og skader, både 1.partstab og tredjepartsansvarskrav på grund af påløbne eller påståede økonomiske tab.

Hvad dækker den?

 • Destruktion af digitale aktiver
 • Driftstab og udgifter til  krisekommunikation som direkte resultat af ugunstig mediebegåenhed som følge af persondatabrud eller sikkerhedsbrist.
 • Afpresningsomkostninger og løsesumsomkostninger direkte påført ved cyberafpresningstrusler.
 • Beredskabsomkostninger til IT-konsulenter, juridisk bistand og PR-konsulenter ved en dækningsberettiget begivenhed.
 • Erstatningsbeløb og forsvarsomkostninger som sikrede er juridisk forpligtede til at betale som følge af persondatabrud eller sikkerhedsbrist.
 • Bøder (hvis forsikringsbare) og forsvarsomkostninger ved myndighedskrav som følge af persondatabrud eller en sikkrhedsbrist.

Hvad dækker den ikke?

For et fuldt overblik over hvad forsikringen ikke dækker  henvises til forsikringsvilkårene. De typiske undtagelser kan ses nedenfor.

Forsikring dækker ikke krav der skyldes

 • Fysiks kriminalitet
 • Person- og tingskade
 • Kontraktansvar
 • Overtrædelse af patent eller tyveri af handelshemmeligheder.
 • Sikredes misligholdelse
 • Tab af midler
 • Forurening
 • Naturkatastrofer
 • Terror
 • krig

Grunddækning:

Der er i hverdage en stigning i kriminaliteten som omhandler Cyberrisk, derfor er det vigtigt at i hos virksomheden tager de nødvendige foranstaltinger for at være dækket.

Vi giver dig her nogle tips som du kan gøre for at mindske et eventuelt cyberangreb.

 • Informer dit personale omkring almen sikker.
 • Tag sikkerhedskopi, lad systemet arbejde for dig fx. Om natten, og anbring det på en seperat server.
 • Skift løbende password
 • Lav en intern sikkerhed også og lad ikke kun 1 person have adgang til det hele. (Hvis muligt)
 • Hvem bruger i som partner og hvordan agere de på markedet.
  Pas altid på indgående E-mail.